انجام برخی از مراحل بازسازی قلعه مزیریب و آمفی تئاتر رومی

درعا-سانا

اداره آثار باستانی درعا برخی از مراحل بازسازی قلعه مزیریب و آمفی تئاتر رومی در درعا البلد را انجام داده است.

دکتر محمد خیر نصرالله رئیس اداره آثار باستانی درعا، امروز در بیانیه ای به خبرنگار سانا گفت: مرحله دوم بازسازی قلعه مزیریب و مرحله اول بازسازی آمفی تئاتر رومی در درعا البلد انجام شده است. عوامل جوی و طبیعی و تاخیر در نگهداری دوره ای از عواملی هستند که در افزایش خسارات وارده به بخش هایی از این دو سایت باستانی نقش داشته اند.

نصرالله در همین باره اشاره کرد که اداره آثار باستانی درعا بر کارهای مرمت مسجد عمری در درعا البلد و مرمت اضطراری کلیسای باستانی شقرا نظارت کرده و همچنین به فهرست بندی محتویات موزه درعا که در موزه ملی دمشق سپرده شده است، ادامه می دهد.

وی در ادامه افزود: اداره آثار باستانی درعا کار شناسایی و مستندسازی آثار باستانی برخی از سایت های باستانی در استان را به اتمام رسانده است و با دستگاه های ذیربط برای مبارزه با قاچاق آثار باستانی به طور مداوم همکاری می کند.

لینا