گفتگوهای سوریه و عمان برای تقویت همکاری های مشترک

مسقط-سانا

سپهبد سلطان بن محمد النعمانی وزیر دفتر سلطنتی عمان صبح امروز با دکتر ادریس میا سفیر سوریه در مسقط راه های تقویت همکاری مشترک بین دو کشور را بررسی وگفتگو کرد.

در این دیدار، روابط برادرانه سوریه و عمان و مسیر همکاری‌های دوجانبه و چگونگی توسعه آن‌ها به گونه‌ای که منافع مشترک دو کشور دوست  فراهم شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.