واکنش چین به اقدام بی ثبات کننده ناوشکن آمریکایی

پکن-سانا

ارتش چین به یک ناوشکن آمریکایی که وارد دریای چین جنوبی شده بود هشدار داد و از آن خواست منطقه را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ارتش چین اعلام کرد که یک ناوشکن آمریکایی را که به طور غیرقانونی وارد آب‌های اطراف جزایر پاراسل در دریای چین جنوبی شده بود، رصد و بیرون رانده است.

ارتش چین بیان کرد که بدون تایید دولت چین، ناوشکن موشک هدایت شونده میلیوس به طور غیرقانونی به آب های سرزمینی چین نفوذ کرده و صلح و ثبات در این آبراه شلوغ را به مخاطره انداخته بود.