10 مرکز خرید گندم و جو در چندین استان آمده دریافت محصول هستند

دمشق – سانا

اداره عمومی تکثیر بذر اعلام کرد که همزمان با آغاز برداشت گندم و جو در کشور 10 مرکز خرید و دریافت این محصولات از کشاورزان در استان های دير الزور، حلب، حماه، حمص وريف دمشق ودرعا فعال شد.

مدیر این اداره تاکید کرد: پول گندم خريداری شده از کشاورزان در 48 ساعت بعد از تحويل محصول پرداخت می شود.