با مشارکت سوریه: بحث شورای وزیران “اوابک” در مورد توسعه کار/ بازسازی این سازمان

کویت – سانا

با حضور هیات سوری ، شورای وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت عرب (اوابک)، صد و دهمین اجلاس خود را در سطح نمایندگان در کویت، به ریاست مهندس نصیر جبار نماینده عراق در دفتر اجرایی این سازمان، برگزار کرد.

اعضای دفتر اجرایی سازمان در راستای چالشها و تحولات حوزه انرژی، تعدادی از مباحث مربوط به کار و فعالیت سازمان، از جمله: تصویب حسابهای نهایی سال 2022 ، توسعه و بازسازی کار سازمان با توسعه فعالیتهای آن و بازنگری مقررات و قوانین حاکم بر کار آن را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست درباره تهیه دوازدهمین کنفرانس انرژی عربی که روز 11 و 12 دسامبر در قطر برگزار می شود ، گزارش دبیر کل در مورد فعالیت های دبیرخانه ، که در تهیه مطالعات اقتصادی و فنی و گزارش های پیگیری در مورد وضعیت جهانی نفت ، امور زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی و پیشرفت کار در بانک اطلاعات نمایندگی می شود ، بحث شد.

در این جلسه تعدادی از تصمیمات دولتی مربوط به برخی از موضوعات در دستور کار خود صادر شد ، به طوری که دبیر کل سازمان این تصمیمات را در اجرای واقعی قرار می دهد.

يائل محمد