باحضور سوریه؛ آغاز شورای اجرایی سازمان آموزش، فرهنگ و علوم عرب “الکسو” در تونس 

تونس – سانا 

کار یکصد و نوزدهمین نشست عادی شورای اجرایی سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی اتحادیه عرب” الکسو” امروز در پایتخت تونس آغاز شد.

این فعالیت ها به مدت دو روز ادامه خواهد داشت و با هدف تقویت اقدامات مشترک عربی از نظر آموزشی، فرهنگی و علمی و تعمیق روابط کشورها با این سازمان است.

دکتر نضال حسن، عضو  این شورا به نمایندگی سوریه در این نشست حضور داشت و با سایر شرکت کنندگان درباره مسائل مربوط به قدس اشغالی، خطراتی که آن را تهدید می کند، شرایط آموزشی، فرهنگی و علمی فلسطین علاوه بر گزارش های کنفرانس بین المللی آینده سازمان های آموزشی، فرهنگی و علمی در قرن بیست و یکم، بحث و تبادل نظر کردند.

شرکت کنندگان همچنین در مورد گزارش تهیه پیش نویس طرحی برای ارتقای نقش رسانه و بازاریابی برای سازمان، علاوه بر پیشنهاد پادشاهی عربستان سعودی برای راه اندازی مجمع تجارت و مشارکت ” الکسو” بحث و بررسی کردند.

جهت دریافت آخرین اخبار خبرگزاری عربی سوریه /سانا/ می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر ، تلگرام و وی‌کی(VK) دنبال نمایید.