وزیر امور خارجه و مهاجران در یک سفر رسمی وارد عراق شد

بغداد – سانا

دکتر فیصل المقداد، وزیر امور خارجه و مهاجران در یک سفر رسمی در پاسخ به دعوت دکتر فؤاد حسين، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری عراق وارد بغداد پایتخت عراق شد. 

هدف این سفر انجام مذاکرات با رهبری و مقامات ارشد عراقی با هدف تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور برادر و بحث در مورد راه های توسعه آنهاست.

وزیر مقداد توسط معاون وزیر امور خارجه عراق، مقامات ارشد وزارت امور خارجه عراق و سفیر سوریه در عراق مورد استقبال قرار گرفت.