وزیر مخلوف با هیئت از استان نیژنی نووگورود روسیه راه های توسعه همکاری را بررسی می کند

دمشق – سانا

مهندس حسین مخلوف ، وزیر اداره محلی و محیط زیست ، امروز با هیاتی از منطقه نیژنی نووگورود فدراسیون روسیه به ریاست پیتر ویتالیویچ پانکوف معاون فرماندار این منطقه، روابط همکاری موجود و راه های تقویت آنها در چارچوب روابط تاریخی برقرار شده بین سوریه وفدراسیون روسیه و دو ملت را، بررسی کرد.

در جلسه ای که در ساختمان وزارتخانه برگزار شد ، وزیر مخلوف از هیئت: نتایج سفر ، فعالیت ها و جلسات خود در استان لاذقیه و چشم انداز همکاری مشترک را استماع کرد، وهمچنین بر حمایت همه تلاش ها برای توسعه بیشتر روابط و افزایش روابط بین استان های سوریه و روسیه ، تاکید کرد.

به نوبه خود پانیکوف رئیس هیئت ، توضیح داد که هدف از سفر آنها به سوریه توسعه روابط و بحث در مورد چشم انداز همکاری مشترک در مرحله بعدی است ، و بر ادامه کمک و حمایت از مردم سوریه در تمام زمینه های علمی، پزشکی ، اقتصادی و فرهنگی ، تاکید کرد.

يائل محمد