رئیس شورای وزیران مهندس حسین عرنوس به همراه استاندار حماه از مرکز غلات سلحب بازدید به عمل آورد

رئیس شورای وزیران مهندس حسین عرنوس به همراه استاندار حماه از مرکز غلات سلحب بازدید به عمل آورد

شاهد أيضاً

7 مدال مختلف برای سوریه در مسابقات قهرمانی کشتی عرب در عراق

بغداد-سانا تیم کشتی آزاد سوریه در مسابقات قهرمانی کشورهای عربی که هم اکنون در بغداد …