وزارت دفاع اعلام کرد که یگان‌های نیروهای مسلح کشورمان حاضر در حومه غربی حلب حمله گروه‌های تروریستی مسلح را خنثی کردند و خسارات سنگین تجهیزات و جانی به صفوف آن‌ها وارد کردند

وزارت دفاع اعلام کرد که یگان‌های نیروهای مسلح کشورمان حاضر در حومه غربی حلب حمله گروه‌های تروریستی مسلح را خنثی کردند و خسارات سنگین تجهیزات و جانی به صفوف آن‌ها وارد کردند