درخواست چین از شورای حقوق بشر برای توجه بیشتر به موضوع آب آلوده به مواد هسته ای فوکوشیما

ژنو – سانا

چن شو نماینده دائم چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سوئیس از شورای حقوق بشر خواست تا به موضوع آب آلوده به مواد هسته ای فوکوشیما توجه بیشتری داشته باشد.

وی در نشست گفت‌وگوی تعاملی با گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد آب آشامیدنی سالم و تاسیسات بهداشتی گفت: اگر آب آلوده به مواد هسته ای نیروگاه فوکوشیما سالم باشد، نیازی به تخلیه آن به دریا نیست و اگر ناامن است، نباید به دریا ریخته شود. چین از شورای حقوق بشر می‌خواهد که به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد و خواستار توقف فوری تخلیه آب آلوده هسته ای به دریا از سوی ژاپن شود.

نماینده دائم چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ادامه داد: ژاپن با تخلیه آب آلوده به مواد هسته ای فوکوشیما به دریا به طور جدی حقوق سلامت، توسعه و محیط زیست مردم در کشورهای ساحلی اقیانوس آرام و حتی در سراسر جهان را نقض کرده است.