دیدار رئیس جمهور اسد با رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در پکن

پکن-سانا

جناب رئیس جمهور بشار اسد امروز با ژائو لجی، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در پکن پایتخت این کشور دیدار کرد.

رئیس جمهور اسد در این دیدار گفت: گذار از دنیای قدیم که متکی به زور است به دنیای جدید که متکی به اخلاق است باید از نقش چین شروع شود که سیاست اخلاقی و توسعه اخلاقی را دنبال می کند و ابتکارات را به کل جهان ارائه می دهد.

رئیس جمهور اسد نیز گفت: ابتکارات ارائه شده توسط رئیس جمهور شی جین پینگ نشان دهنده امید و درهای باز به سوی دنیای جدید است.

رئیس جمهور همچنین گفت: من و هیأت همراه از اینکه پس از نزدیک به بیست سال در چین هستیم خوشحالیم و چین موقعیت جهانی بزرگی را به دست آورده است، گام های مهمی در زمینه های مختلف برداشته است، جه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه فنی، و البته امروز نقش سیاسی مهمی دارد.

رئیس جمهور اسد اظهار نمود: ابتدا می‌خواهم از شما، مردم چین و نهادهای دولتی چین که در جنگ بی رحمانه که تا امروز ادامه دارد، در کنار سوریه ایستاده اند. این جنگ حدود سیزده سال ادامه داشته و شامل ترکیبی از محاصره اقتصادی برای گرسنگی دادن به مردم سوریه، حمایت از تروریسم، خرابکاری های ناشی از آن و موارد دیگر بوده است.

رئیس جمهور اسد افزود: چین از نظر سیاسی و بر اساس سیاست چین مبنی بر رد مداخله در امور داخلی کشورها، احترام به سیاست کشورها و نفی تروریسم در کنار ما ایستاده است. همچنین چین با کمک به مردم سوریه برای کاهش اثرات محاصره در بخش اقتصادی و بشردوستانه در کنار ما ایستاده است. برای همه اینها، ما از شما برای هر کاری که چین انجام داده است تشکر می کنیم.

رئیس جمهور اسد ادامه داد: سوریه و بسیاری از کشورهای جهان مشتاقانه منتظر این نقش هستند که به وضوح با سه ابتکار “ابتکار تمدن جهانی”، “ابتکار امنیت جهانی، امنیت برای همه” و “ابتکار توسعه جهانی” مشخص شده است. این بدان معناست که ما به عنوان مردم به جای سود بردن به هزینه یکدیگر، منافع را مبادله می کنیم.

رئیس جمهور اسد گفت: ما معتقدیم که این ابتکارات که از سوی اکثر مردم جهان و اکثر کشورهای جهان به جز تعداد معدودی مورد حمایت قرار می گیرد، مبنایی اساسی برای حرکت به سمت هر گونه همکاری دوجانبه یا جمعی بین ما و شما، بین چین و سایر نقاط جهان و به طور کلی بین کشورهای جهان است.

رئیس جمهور کشورمان نیز اظهار داشت: امیدوارم این بازدید زمینه ای برای آینده ای با ثبات تر برای سوریه، خاورمیانه و به طور کلی برای جهان باشد.

رئیس جمهور اسد موفقیت چین در تکمیل توافق عربستان و ایران را تبریک گفت و افزود: این موفقیت گواه بر این است که چین امروز یک قدرت بین المللی، متمدن، سیاسی و اخلاقی است.