بررسی برنامه کشاورزی محصولات زمستانی در استان الحسکه برای فصل کشاورزی بعدی

حسکه – سانا

کمیته فرعی کشاورزی در استان الحسکه امروز برنامه کشاورزی فصل زمستان آینده 2023-2024 را مورد بحث قرار داد و نیازهای اجرای آن را با توجه به قابلیت های موجود و موجود بررسی کرد.

دکتر لوی صيوح استاندار استان حسکه با اشاره به شرایط دشواری که این استان در سایه حضور اشغالگر آمریکایی و ترکیه قرار دارد ، اظهار کرد: این امر مانع از ارائه خدمات لازم ومورد نیاز به ویژه موضوع حمل و نقل نیازمندی های تولید کشاورزی و تامین به موقع آن، می شود.

مهندس علی خلف مدیر اصلاح کشاورزی و زراعت طرح زمستانه کشت فصل زراعت را ارائه کرد که شامل کشت 430 هزار و 692 هکتار گندم بعل و 390 هزار هکتار گندم آبیاری شده است ، و برای طرح محصول جو شامل کشت 320 هزار و 877 هکتار بعل و 21 هزار و 930 هکتار آبیاری شده است.

خلف افزود: عملیات برداشت پنبه در استان ادامه دارد که منطقه برداشت شده تا به امروز از کل سطح زیر کشت در استان 6 هزار و 135 هکتار به 320 هکتار رسیده است و تولید پنبه استان 21 هزار و 472 تن برآورد شده است.