شهادت یک افسر یگان ماموریت های ویژه در حسکه

دمشق-سانا

یک افسر یگان ماموریت های ویژه در حسکه در حین انجام وظیفه ملی خود بر اثر جراحات وارده شهید شد.

وزارت کشور در بیانیه ای اعلام کرد: سرگرد افتخاری علی جودت دیب از یگان ماموریت های ویژه در استان حسکه در حین انجام وظیفه ملی خود بر اثر جراحت به شهادت رسید.