پولیانسکی: تحریم های غیرقانونی غرب سوریه و کشورهای نیازمند را خفه می کند

نیویورک-سانا

دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، تأکید کرد که کمک‌کنندگان غربی با سوریه و سایر کشورهای نیازمند با تبعیض شدید برخورد می‌کنند و فقط به تامین و ارسال تسلیحات به رژیم اوکراین توجه می کنند .

پولیانسکی در جلسه شورای امنیت درباره امور سیاسی و بشردوستانه در سوریه افزود: ما معتقدیم وضعیتی که به دلیل تأمین مالی برنامه بشردوستانه سازمان ملل برای سوریه در سال جاری با کمتر از 30 درصد ایجاد شده است، یک شاخص بحرانی است.

پولیانسکی ادامه داد: امروز از همکاران غربی خود اظهارات ریاکارانه ای را می شنویم مبنی بر اینکه چقدر علاقه مند به مردم سوری هستند ، اما در واقع آنها تلاش می کنند با تحریم های یکجانبه غیرقانونی مردم سوریه را خفه کنند.