مصاحبه آقای رئیس جمهور بشار الاسد با تلویزیون مرکزی چین