یورش بیش از هزار شهرک نشین اسرائیلی به الاقصی

قدس اشغالی -سانا

امروز بیش از هزار شهرک نشین اسرائیلی تحت حمایت شدید نیروهای اشغالگر به مسجد الاقصی یورش بردند.

به نقل از رسانه های فلسطینی، هزار و 165 شهرک نشین تحت حمایت نیروهای اشغالگر از سمت دروازه المغاربه به الاقصی حمله کردند و در صحن های آن اقداماتی تحریک آمیزی انجام دادند. همچنین اشغالگران همچنین به نمازخانه القبلی یورش بردند، از ورود مردم به مسجد جلوگیری و سه نفر از آنها را دستگیر کردند. 

نیروهای اشغالگر همچنین محدودیت های شدیدی را برای ورود نمازگزاران به الاقصی و تردد فلسطینی ها در شهر قدیمی بیت المقدس اعمال کردند.