رئیس جمهور بشار اسد قانونی برای اصلاح برخی از مواد قانون شرکت های خصوصی حفاظتی را صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره 22 سال 2023 میلادی درباره اصلاح برخی از مواد دستور تقنینی شماره 55 سال 2013 متعلق به شرکت های خصوصی حفاظتی را صادر کرد.

این قانون با هدف تنظیم و توسعه فعالیت این شرکت ها و پیشگیری از مواضع ضعف در قانون قبلی و تصویب میکانیسم های روشن برای کنترل تخلفات علاوه بر مسایل متعلق به جریمه ها صادر شد.

براساس ماده 2 قانون جدید مالکان شرکت باید تابعیت سوری داشته وسرمایه شرکت باید حد اقل پنصد میلیون لیر وشرکت باید دارای مقر دایم باشد.

همچنین مدیر شرکت باید بیش از سی سال سن داشته باشد وهمچنین مالک یا شریک باید بیش از هجده سال سن داشته باشد مگر آنگه مالکیت شرکت از طریق وراثت به فرد نوجوان منتقل شود.