عــاجــل وزارت امور خارجه: سوریه بر محکومیت شدید خود و رد مطلق هرگونه مداخله در امور داخلی خود توسط هر یک از طرفی به هر بهانه سستی تاکید می کند

بررسی افق های همکاری در دیدار مهندس عرنوس با هیئت ایرانی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی ایران

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس رئیس شورای وزیران امروز با یک هیئت ایرانی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی ایران محمد رضا فرزين دیدار و با آنان درباره توسعه افق های همکاری و تقویت همکاری ها بین سوریه و ایران در زمینه اقتصادی و مالی و بانکی وتسهیل معاملات تجاری در راستای اجرای دستورات دو رهبری دو کشور جهت نفع مشترک دو کشور و دو ملت دوست بررسی کرد.

اهمیت توجه به توسعه روابط بانکی و استفاده از پول ملی در معاملات تجاری بین دو کشور و استفاده از سامانه های جایگزین پرداخت و تقویت همکاری بین دو بانک مرکزی سوریه و ایران و تدوین یک تفاهمنامه در این خصوص در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.