مهندس عرنوس برای شرکت در اجلاس سران برای اقدام جهانی آب و هوا وارد امارات متحده عربی شد

دبی-سانا

مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر، بعد از ظهر امروز وارد امارات متحده عربی شد. مهندس عرنوس ریاست هیئت جمهوری عربی سوریه شرکت کننده در اجلاس سران برای اقدام جهانی آب و هوا را برعهده دارد که در بیست و هشتمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ 28) برگزار می شود.

مهندس عرنوس و هیئت همراه در فرودگاه دبی مورد استقبال انور قرقاش وزیر، مشاور سیاسی رئیس جمهور امارات متحده عربی، رئیس نمایندگی دیپلماتیک سوریه در امارات و سرکنسول در دبی قرار گرفتند.