شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر در قلیقله در کرانه باختری

قدس اشغالی -سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی  یک جوان فلسطینی را  در جریان یورش به شهر قلیقله در کرانه باختری به شهادت رساندند

خبرگزاری وفا گزارش داد،نیروهای اشغالگر به خیابان غربی شهر قلیقله  یورش بردند و به سوی فلسطینیان آتش گشودند که در پی این جنایت یک از آنها  شهید شد