ابراز نگرانی آنروا از گسترش بیماری‌ها در غزه 

ژنو-سانا

«عدنان ابوحسنه» سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا (UNRWA)  نسبت به  به گسترش بیماری ها و اپیدمی ها در نوار غزه در نتیجه نیازهای انسانی بسیار زیاد به ویژه با شروع فصل زمستان هشدار داد.

به گزارش شبکه تلویزیونی RT، ابوحسنه گفت: نیازها در نوار غزه بسیار زیاد است، به ویژه با شروع فصل زمستان، که نیاز به تهیه دارو و سوخت، علاوه بر لباس و پتو، به مقدار زیاد دارد.

ابوحسنه ضمن ابراز نگرانی از کسترش بیماری ها، کمک های ورودی به نوار غزه را قطره ای در دریای نیازهای بشردوستانه چه در زمان آتش بس موقت و چه پس از آن دانست.

 توماس وایت، مدیر آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) در غزه تصریح کرد که یکی از مدارس این آژانس در نوار غزه شاهد شیوع “هپاتیت A” است.