غریب‌آبادی: سکوت غرب در پی جنایت‌های رژیم صهیونیستی اعتباری برای حقوق بشر نگذاشته است

تهران-سانا

غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت :حمایت غرب و به ویژه آمریکا از کشتار صهیونیست ها در نوار غزه، آبروی مدافعان حقوق بشر را از بین برده است. 

غریب آبادی در سخنرانی امروز خود تاکید کرد که مسئولیت مستقیم این جنایات بر عهده سازمان های بین المللی از جمله نهادهای حقوق بشری به ویژه رژیم آمریکاست.

نایب رئیس کمیته قضایی و دبیر کمیسیون حقوق بشر ایران خاطرنشان کرد: فلسطین در 75 سال گذشته صحنه تجاوز و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی بوده است.

وی گفت: باید از ظرفیت حقوقی در کشور‌های مختلف در راستای فشار آوردن بر اقدام‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی استفاده حداکثری شود.