سوریه به اعلامیه امارات در مورد سیستم های غذایی، کشاورزی و تغييرات اقلیمی پیوست

دبی-سانا

سوریه طی شرکت خود در  اجلاس تغییرات اقلیمی که در دبی برگزار شد، به اعلامیه امارات متحده عربی در مورد سیستم های غذایی ، کشاورزی پایدار و تغييرات  اقلیمی، علاوه بر تعهد جهانی برای انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی، تعهد جهانی خنک کننده، و اقلیم و آب و هوا پیوست.

مهندس حسین مخلوف وزیر ادارات محلی در بیانیه ای در حاشیه این اجلاس توضیح داد که جلسات گفت و گو

برگزارشده در این اجلاس  با حضور هیئت فنی سوریه به نمایندگی از وزارتخانه های مختلف مربوطه برگزار شد،همچنین افزود : سوریه نیز مانند همیشه در همه قراردادها به این اعلامیه ها پیوست و سوریه یکی از اولین کشورهایی بود که در زمینه محیط زیست به توافقات پیوست.

مهندس مخلوف گفت: امیدواریم این اطلاعات در همکاری های بین المللی در خصوص مسائل زیست محیطی منعکس شود.