وزارت امور خارجه: تصميم کنفرانس کشورهای عضو سازمان منع اسلحه شیمیایی مردود است و کینه‌توزی کشورهای غربی را نشان می‌دهد

دمشق – سانا

سوریه تأکید می‌کند که تصمیم کنفرانس کشورهای عضو سازمان منع اسلحه شیمیایی  مردود است و تنها نشان دهنده مواضع کشورهای غربی و حقد آنها است. این تصمیم برخلاف قوانین سازمان و پیمان‌های حقوق بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است.

سوریه بيان كرد كه هدف این تصمیم محقق ساختن آنچه که این کشورها از طریق تجاوزات و حمایت از تروریسم و ساختگی رویدادهای جعلی استفاده از اسلحه‌های شیمیایی طی سال‌های گذشته نتوانستند به آن دست یابند است.

وزارت امور خارجه و مهاجران در بیانیه ای در پاسخ به تصویب قطعنامه غربی علیه سوریه با عنوان (مقابله با تهدیدات ناشی از به کارگیری تسلیحات شیمایی و تهدید به استفاده از آن در آینده) اعلام کرد: سوریه تصمیم 28 کنفرانس کشورهای عضو سازمان منع تسلیحات شیمایی در 30 ماه گذشته را رد و آن را بی معنی می داند چون خروج از چهارچوب توافقنامه سازمان و با قانون بین المللی و منشور سازمان ملل در تناقض است.

در این بیانیه ای نیز آمده است: هدف این تصمیم محقق ساختن آنچه که این کشورها از طریق تجاوزات و حمایت از تروریسم و ساختگی رویدادهای جعلی استفاده از اسلحه‌های شیمیایی طی 12 سال‌ گذشته نتوانستند به آن دست یابند است.

وزارت امور خارجه همچنین به این نکته اشاره کرد که رای مثبت ۶۹ کشور از مجموع ۱۹۳ کشور عضو در توافقنامه به این تصمیم، کینه توزی کشورهای غربی علیه کشورهای درحال توسعه را نشان می دهد؛ همچنین اکثریت کشورهای عضو این تصمیم را رد کردند، این اقدام غیراخلاقی از سوی کشورهای غربی نشان می‌دهد که کشورهای غربی برای استفاده از دستگاه‌های بین‌المللی برای تحمیل مواضع خود علیه کشورهای در حال توسعه تلاش می کنند.

همچنین ممانعت این سازمان از بحث در مورد استفاده اشغالگر اسرائیل از گازهای سمی علیه فلسطینیان در قطاع غزه دروغ بودن ادعاهای کشورهای غربی درباره تشکیل یک نظام بین‌المللی بر پایه اصول را نشان می دهد.

وزارت امور خارجه تشکر سوریه از تمام کشورهایی که علیه پیشنهاد قطعنامه رأی منفی دادند یا از رأی خودداری کرده‌ اند، ابراز داشت و تأکید کرد که این کشورها شجاعتی را نشان داده‌اند که شایسته قدردانی است زیرا نشان دهنده تعهد راستین و عملی به مقررات توافقنامه است و رأی آنها نشان می دهد که آنها به اجرای مفاد توافقنامه ممنوعیت اسلحه شیمیایی پایبند هستند.

 وزارت امور خارجه تأکید کرد که مسئولیت تأثیرات منفی بر حاضر و آینده سازمان به عهده کشورهای غربی است.

سوریه از دبیرخانه فنی می خواهد که به مفاد توافقنامه پایبند باشد و روش ها و گزارش های خود را بازبینی کند. سوریه تمام تعهدات خود نسبت به سازمان اجرا کرده و استفاده از اسلحه شیمیایی در هر مکان، هر زمان ، توسط هر طرف و در هر شرایطی را محکوم می کند.