مقاومت لبنان تجمعات و مواضع دشمن اسرائیلی در مرز با فلسطین اشغالی را هدف قرار می دهد

بیروت – سانا

مقاومت لبنان امروز تجمعات و مواضع اشغالگر اسرائیلی را با سلاح های مناسب در مرز لبنان با فلسطین اشغالی هدف قرار داد.

مقاومت اعلام کرد: در حمایت از مردم فلسطین در نوار غزه ، مقاومت با سلاح های مناسب تجمع سربازان اشغالگر اسرائیلی در شرق موضع حانیتا در بخش غربی مرز لبنان با فلسطین اشغالی ، و سایت های الرهب و رامیا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی را هدف قرار داد.

مقاومت مواضع دشمن اسرائیلی در ارتفاعات کفر شوبا و مزارع شبعا را موشک باران کرد ، و همچنین مواضع زبدین ، الرادار ورویسات العلم را با سلاح های مناسب هدف قرار داد ، و تلفات مستقیم را در آنجا محقق کرد.

مقاومت همچنین یک خودروی نظامی دشمن اسرائیلی را در پایگاه بیت هیلل با موشک های هدایت شونده هدف قرار داد ، و سواران آن را کشت و زخمی کرد.

در همین راستا، دشمن اسرائیلی مجددا تعدادی از روستاها و شهر ک ها در جنوب لبنان را هدف قرار داد ، وحومه شهرک های اللبونه ، مروحین شیحین ، الجبین ، ام التوت ، البستان و طیر حرفا را به توپ بست و همچنین حومه شهر رامیه و تل نحاس را بمباران کرد.

همچنین جنگنده های دشمن رژیم صهیونیستی حومه شمال شرقی شهر “عیتا الشعب” و اطراف شهرهای “مجدل سلم” ، “بیت لیف” ، “حولا” و “وادی السلوقی”  ، و   “راشیا الفخار” و “کفر حمام” را هدف قرار دادند.

همچنین اشغالگر حومه شهرک های کفرشوبا ، الهباریه ، شبعا ، شهرک های محیبیب ، حولا ، میس الجبل، تل حمامص ، سردار ، الوزانی و دو خانه در حولا و الوزانی را نیز بمباران کرد ، و شهرک کفرکلا در معرض شلیک شدید گلوله دشمن قرار گرفت، و دشت مرجعون با موشک های مختلف هدف قرار داد.