ادامه برگزاری نشست تغییرات اقلیمی «کاپ 28» در دبی با حضور هیئت سوریه

دبی – سانا

بیست و هشتمین نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ 28) با حضور هیئت سوریه در دبی در امارات متحده عربی امروز هم ادامه یافت.

هیئت فنی سوریه به ریاست مهندس جهاد کنعان دستیار وزیر منابع آب در نشست عالی وزیران در مورد اقدامات اقلیمی که با هدف دستیابی به اهداف توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی برگزار شد شرکت کرد.

شرکت کنندگان در این نشست بر ضرورت تقویت تلاش های مشترک بین المللی و ایجاد مکانیسم های مالی کافی و آسان که با اراده ملی هر کشور سازگار باشد، تاکید کردند.

مهندس صونیا عفیصه، مدیر برنامه ریزی و همکاری های بین المللی در وزارت اداره محلی و محیط زیست نیز در این نشست حاضر بود.

هیئت فنی سوریه همچنین در جلساتی که در حاشیه این نشست در دبی برگزار شد شرکت کرد.

گروه دیگری از هیئت سوری نیز در نشست هماهنگی گروه 77 و چین شرکت کرد که به بررسی گزارش‌های مالی، شفافیت و کشاورزی و برنامه‌های انطباق ملی اختصاص یافت.