پاتریارک ها یوحنا دهم وافرام دوم ویوسف العبسی: جشن های کریسمس و سال نو امسال تنها به اقامه نماز محدود می شود

دمشق – سانا

با توجه به شرایط فعلی و به ویژه در غزه در فلسطین، پاتریارک ها یوحنا دهم، پاتریارک انطاکیه روم و سائر مشرق و مار ایگناطیوس افرام دوم  پاتریارک انطاکیه و سائر مشرق سریانی ها و یوسف العبسی پاتریارک انطاکیه و سائر مشرق روم کاتولیک اعلام کردند: جشن های کریسمس و سال نو امسال تنها به اقامه نماز و قداس در کلیساها و مکان های عبادت محدود خواهد شد.

در بیانیه ای که امروز توسط سه پاتریارک منتشر شد، آمده است: امسال به مناسبت کریسمس و سال نو جشن نخواهند گرفت و تبریک و تهنیت ها را نپذیرفته و تنها با اقامه نماز برکت خدا را به تمام مردم فرستاده می شود.