نخست وزیر کشورمان در رأس یک هیئت اقتصادی برای بررسی روابط همکاری دوجانبه وارد ایران شد

تهران – سانا

مهندس حسین عرنوس، رئیس شورای وزیران امروز در رأس یک هیئت اقتصادی برای  بررسی روابط همکاری های دوجانبه، موضوعات مربوط به توافقنامه همکاری مشترک اقتصادی و راه های تقویت مبادلات تجاری وارد تهران پایتخت ایران شد.

مهندس عرنوس و هیئت همراه خود در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری مهدی شوشتری، دستیار وزیر امور خارجه ایران و دکتر شفیق دیوب سفیر سوریه در تهران قرار گرفتند.

نخست وزیر در محل اقامت خود با مهدی شوشتری دستیار وزیر امور خارجه و مدیر بخش غرب آسیا و شمال آفریقا دیدار کرد.

در جریان این دیدار بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه دو کشور در زمینه های مختلف و غلبه بر مشکلاتی که مانع کار مشترک می شود تاکید شد.

شایان به ذکر است که مهندس عرنوس ریاست جلسات کمیته عالی مشترک همکاری بین سوریه و ایران از طرف سوری را بر عهده دارد.