جراحت یک غیرنظامی به ضرب گلوله اشغالگران اسرائیلی در جنوب لبنان

بیروت – سانا

اشغالگر اسرائیلی با بمباران ورودی شهرک “راشيا الفخار” در استان نبطیه، حملات و نقض حاکمیت لبنان را تجدید کرد.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که یک گلوله به سمت این شهرک شلیک شد و یک نفر مجروح شد.

به همین ترتیب، توپخانه اسرائیل حومه شهرهای “حولا ومركبا” را هدف قرار داد، در حالی که یک هواپیمای شناسایی “ام کی” اسرائیل بر فراز شهر بعلبک پرواز کرد.