کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری تجاوزات اسرائیل به نوار غزه شدند

ژنو-سانا

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری و دائمی تجاوزات اسرائیل به نوار غزه شدند.

کارشناسان نگرانی خود را از کاهش ورود کمک های بشردوستانه به نوار غزه به دلیل کمبود مواد اولیه برای مردم نوار آسیب دیده ابراز کردند.

شورای امنیت امروز در مورد پیش نویس قطعنامه ارائه شده توسط گروه های عربی و اسلامی که خواستار آتش بس فوری در غزه برای ارسال کمک می شود، رای خواهد داد.