مصوبه واردات 30 هزار تن سیب زمینی و هزار تن سیر

دمشق-سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر پیشنهاد کمیته اقتصادی از جمله اجازه واردات 30000 تن سیب زمینی خوراکی را به شرط آغاز ورود آنها به کشور از تاریخ 25/2/2024 تا تاریخ 15/4/2024 تصویب کرد.

این توصیه همچنین شامل اجازه واردات 1000 تن سیر بدون در نظر گرفتن کشور مبدا، به شرط ورود آن به کشور ظرف مدت حداکثر 45 روز از تاریخ صدور این توصیه است.

شاهد أيضاً

رزمایش عملیاتی مشترک نیروی دریایی سوریه و روسیه با مهمات حیاتی در یکی از پایگاه های دریایی در استان “طرطوس”