خنثی کردن قاچاق مقدار زیادی قرص حشیش و کاپتاگون مخدر از طریق بادیه سوریه

پالمیرا – سانا

در چارچوب جنگ جاری خود علیه تروریسم و تعقیب بقایای گروهک های تروریستی ، مقامات امنیتی و واحدهای ارتش عربی سوریه در پالمیرا با اجرای یک عملیات خنثی کننده قاچاق تروریست ها، یک محموله بزرگ قرص های مخدر حشیش و کاپتاگون را در بادیه سوریه کشف وضبط کردند.

یک منبع امنیتی در پالمیرا به خبرنگار سانا تاکید کرد که ” با ادامه نظارت واشراف دقیق بر تحرکات گروهک های تروریستی که مواد مخدر قاچاق می کنند ، و به منظور خنثی کردن چنین عملیاتی ، کمین محکم برای این گروه ها انجام ، و با آنها در صحرای سوریه درگیری صورت گرفت. و مواد مخدر تهیه شده برای قاچاق را مصادره شد ، که شامل مقادیر زیادی حشیش مواد مخدر و قرص کاپتاگون بود.

این منبع آگاه تاکید کرد: مسئولان ذیصلاح با همکاری ارتش به انجام وظایف خود در تعقیب تروریست ها و خنثی کردن تلاش های خود در عملیات قاچاق و لطمه زدن به امنیت میهن و شهروند ادامه می دهند.