شهادت یک فلسطینی در جنین توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی -سانا

یک فلسطینی در سحرگاه امروز بر اثر جراحات ناشی از گلوله های نیروهای اشغالگر اسرائیل در اردوگاه جنین در کرانه باختری به شهادت رسید.

رسانه های فلسطینی گزارش دادند که روز پنجشنبه گذشته بر اثر بمباران خودرویی توسط نیروهای اشغالگر در اردوگاه جنین در کرانه باختری، یک جوان فلسطینی به شهادت رسید.

نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته یک خودرو را در اردوگاه جنین بمباران کردند که در نتیجه آن دو فلسطینی شهید و 15 نفر دیگر از جمله 5 کودک زخمی شدند.