الضحاک: سوریه از سازمان ملل متحد می خواهد که مکانیسم نظارتی موثری را برای رساندن کمک های بشردوستانه به نیازمندان غیرنظامی در شمال غرب این کشور، اجرا کند

 

 

شاهد أيضاً

رزمایش عملیاتی مشترک نیروی دریایی سوریه و روسیه با مهمات حیاتی در یکی از پایگاه های دریایی در استان “طرطوس”