مروری بر مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

دیدار رئیس جمهور الاسد با اعضای رهبری مرکزی حزب بعث 15-4-2024