برداشت 30 هزار هکتار جو و 29 هزار هکتار گندم در درعا

درعا – سانا

سطح برداشت جو در استان درعا تا به امروز به 30 هزار هکتار و حدود 29500 هکتار گندم در فصل کشاورزی جاری رسیده است.

مهندس وائل الاحمد، مدیر تولیدات گیاهی در مدیریت کشاورزی استان درعا له خبرنگار /سانا/ تصریح کرد: سطح قابل برداشت جو در این فصل 39400 هکتار و گندم دیم و آبی 98176 هکتار است.

عملیات بازاریابی برای محصولات گندم و جو به مراکز غلات و خوراک نیز در درعا ادامه دارد.