סדנת עבודה להכנת מדיניות לאומית לנגישות דיגיטלית

דמשק – סאנא

משרד התקשורת והטכנולוגיה בשיתוף פעולה על הוועדה הכלכלית והחברתית למערב אסיה “אליסקווא ” יקיים מחר סדנת עבודה על אודות הכנת מדיניות לאומית לנגישות דיגיטלית לבעלי מגבלות באולם הישיבות בחברה הסורית לתקשורת.

עוזר שר התקשורת והטכנולוגיה המהנדס פאדיא סולימאן אמרה לכתב סאנא כי סדנה זו היא הראשונה מסוגה ונועדה להגדיר את המובנים הבסיסים למדיניות הזאת על אודות הנגישות הדיגיטלית .