חיל הים של הכיבוש מחדש התקפותיו על הדיגים הפלסטינים בים עזה

אלקודס – סאנא

חיל הים של הכיבוש הישראלי חידש היום התקפותיו נגד הדיגים הפלסטינים בים רצועת עזה הנצורה.

סוכנות ו’פא דיווחה כי סירות המלחמה של הכיבוש הנמצאות בלב הים של הרצועה, פתחו באש מקלעים כבידים לעבר סירות הדיגים שבים אלואחה ואלסודאניה בצפון מערב עזה, ואלצו את הדיגים לעזוב את הים.