Suriyeli Yurtiçinde ve Yurtdışındaki Araştırmacılar İçin Dördüncü Konferans.. Kalkınma Araştırmalarının Desteklenmesi ve Farklı Bakanlıklar İle Çalışma Mekanizmasının Oluşturulması

ŞAM – Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Suriye Sanal Üniversitesi ve Arap Bilim ve Teknoloji Okulu ile işbirliği içinde Bilimsel Araştırma Yüksek Otoritesi tarafından düzenlenen 2022 yılı için yurtiçi ve yurtdışındaki Suriyeli araştırmacılara yönelik dördüncü konferansın çalışmaları bu sabah Şam’daki el Esad Ulusal Kütüphanesinde başladı.

Üç günlük konferansa ülke içinden Suriyeli araştırmacılar ve Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran, Hindistan, Rusya Federasyonu, Çin, Almanya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, , İspanya, İsviçre, İsveç, Fransa, ve İngiltere’deki Suriyeli gurbetçiler katılacak.

Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Bessam İbrahim, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, hizmet ve ürünlerin geliştirilmesine hizmet etmek ve ülke ekonomisini geliştirmek için uygulama değeri yüksek kalkınma araştırmalarına ve çeşitli bakanlıklarla ağ oluşturmaya desteği vurguladı.

İbrahim, bilimsel araştırmaların haksız kuşatmanın kırılmasına ve birçok üretim ve hizmet alanında ve sektörde kendi kendine yeterliliği sağlamak için çalışmaların geliştirilmesine, ekonomik kalkınmaya ve işgücü piyasasına hizmet edecek akademik ve araştırma kurumlarımızın gelişmesine katkıda bulunacağını umduğunu ifade etti.

Bilimsel Araştırma Yüksek Komisyonu Genel Müdürü Dr.Majd el Camali, konferansın, bilimsel araştırma hizmeti için ulusal çabaları birleştirmek ve yerel ve gurbetçi Suriyeli araştırmacılar arasında entegrasyonu sağlamak için geldiğine dikkat çekti.

El Camali, konferansa katılan araştırmacı sayısının yarısı yurt dışından olmak üzere 60’a ulaştığını ve geri kalanının konferansın bilim komitesi tarafından özenle seçildiğini belirterek, entelektüel sermayeye dayalı bir bilgi ekonomisine geçişin kaçınılmaz hale geldiğine işaret etti.

Konferansta Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Müdürü Dr. Ziyad Zahreddin, teknoloji ve yeniden yerleşim düzeyini yükseltmek için gurbetçi ve yerel bilimsel enerjilerin güçlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Şam’da düzenlenen konferansın ilk oturumu, ICT ve akıllı sistemlere odaklandı. İkinci oturumda ise alternatif enerjiler teknolojisine odaklanan dersler ve bilimsel makaleler yer aldı.

Konferansın çalışmaları yarın ve yarından sonraki günlerde, katılımcıların biyo, nano ve çevre teknolojileri ve bunların zorlukları ile bilgi ve ulusal ekonomiyi güçlendirmedeki rolü gibi konuları tartışacakları çeşitli oturumlarla devam edecek.

P.M.

Check Also

Putin: Çoğu Ülkeler Egemen Kalkınma Yolunu Seçiyor, Batı Hegemonyasını Reddediyor

MOSKOVA – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington’un ülkelerin içişlerine karıştığını ve dünyadaki hegemonyasını sürdürmeye …