Cumhurbaşkanı Esad, 1961’de Kurulan Bakanlığın Yerini Alacak Enformasyon Bakanlığı’nı Kuran Bir Yasa Çıkardı

ŞAM (SANA) – Kamu kurumlarının çalışmalarını düzenleyen mevzuatın modernize edilerek, denetleyici, idari ve yürütme görevlerini çağın gelişmelerine uygun olarak yerine getirebilmelerini sağlayacak çalışma mekanizmalarının sağlanması kapsamında…Bugün, Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, 1961 yılında 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan bakanlığın hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, Enformasyon Bakanlığı’nı kuran 2024 tarihli 19 sayılı Kanunu çıkardı.

Yasa, Enformasyon Bakanlığı’nın dünya çapında medya ve idari sistem ve araçlardaki gelişmelere ayak uydurabilmesini ve özellikle medya sektörünün tanık olduğu önemli ve hızlı genişleme ve gelişme ışığında rolünü optimize etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yeni yasa  ayrıca, medya ve toplum arasındaki bağın güçlendirilmesi, Suriye halkının tarihine ve medeniyetine dayalı, vatan ve vatandaş sorunlarına bağlı bir söylem üretilmesi açısından Bakanlığı rolünün merkezine yerleştiriyor.  Aynı zamanda Anayasa ve kanun hükümlerine uygun olarak vatandaşın bilgi alma ve çeşitli türde medya hizmetlerinden yararlanma hakkının, ulusal medya kuruluşlarında medya çalışması ve düşünce açıklama özgürlüğünün sağlanmasına da katkıda bulunur.

Bu yasa, bir yandan medya, idari ve medya dünyasındaki gelişmelere, diğer yandan tüm yasalar ve kurumların çalışma mekanizmalarına yönelik ülkede devam eden modernleşme süreçlerine paralel olarak maddelerini tutmak için geldi.

Telegram Kanalımız ||X Platformumuz ||Facebook Sayfamız

Check Also

Cumhurbaşkanı Esad, Kurban Bayramı Münasebetiyle Arap Ve İslam Ülkelerinin Kralları Ve Başkanlarıyla Tebrik Alışverişinde Bulundu

ŞAM (SANA)  – Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Kurban Bayramı münasebetiyle Arap ve İslam ülkelerinin bazı liderleriyle …