دیدار رئیس کل بانک مرکزی سوریه با رئیس کل بانک مرکزی ایران در مورد مسائل همکاری های مالی

تهران-سانا

دکتر محمد عصام هزيمه رئیس بانک مرکزی سوریه با دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران با حضور دکتر محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی  ، تعدادی از ابعاد همکاری های مالی و بانکی دو کشور را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه تشکیل کمیته فنی برای پیگیری کلیه کارهای بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی سوریه موافقت شد ، مشروط بر اینکه کمیته کاری دائمی باشد که به صورت دوره ای برای غلبه بر مشکلات و موانع تشکیل جلسه دهد. 

همچنین تحقیق به یافتن مکانیسم‌های مؤثر برای مبادلات تجاری با ارزهای محلی بین دو کشور می‌پردازد.

دو طرف بر تسریع روند اجرای تفاهم‌نامه‌ها بر اساس جدول زمانی مشخص، افزایش مبادلات تجاری، گشودن افق‌های جدید برای همکاری بین بانک‌های دو کشور و بهره‌گیری از تجربیات مشترک در این زمینه تاکید کردند.